Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

1 -  Všeobecné ustanovenia

1.1. Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a zaväzuje sa, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2 - Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, kedy sa z objednávky stáva návrh kúpnej zmluvy. K samotnému uzatvoreniu zmluvy dôjde pri dodaní tovaru a potvrdením kupujúceho o jeho prevzatí. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve (objednávke). Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať jedine tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre vybraný tovar. 

2.2. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká jej zaplatením a samotným dodaním tovaru. Pri platbe objednávky prevodom na účet je dodacia doba rovnaká no začína sa plniť od pripísania platby na náš účet, ak sa obe strany nedohodnú inak.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na autorizáciu v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 1.000,- EUR , žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje túto objednávku za neplatnú.


3 - Spôsob doručenia

3.1. Objednávku zasielame na Vami zadanú poštovú adresu prostredníctvom kuriéra doručovacej služby UPS.  Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje:                                                                                                                   

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

 - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3.3. Kupujúci sa zaväzuje:                                                                                                                        

- prevziať objednaný tovar a skontrolovať neporušenosť obalov,


4 - Doba dodania

4.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3 pracovných dní od objednávky. Pri tovare, ktorý nie je na sklade, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

4.2. Objednávky sa vybavujú v pracovné dni od 8:00 do 16:00 (na telefónnom čísle : +421/0692082373). Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter no vzhľadom na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.


5 - Cena tovaru

5.1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

5.2. Výška poštovného pri tovare doručeného prostredníctvom kuriéra UPS na dobierku je nasledovná : 

-   5 eur s DPH - dodávka je do 48 hodín od expedície z nášho skladu


5.3. Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.


6 - Platby za tovar

6.1. Spôsoby platieb :

- CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené kaety vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

- platba prevodom na osobný účet

- osobne

6.2. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


7 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné odoslať nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom alebo písomne, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy, je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru, pokiaľ vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám a nie je poškodený.

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

- musí byť v pôvodnom obale

- nesmie byť nepoškodený

- musí byť kompletný (vrátane príslušenstva)

- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe

- Tovar nezasielajte na dobierku.

V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.


8 - Vrátenie tovaru

8.1. Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti (AUTO+LPG, s.r.o., Púchovská 16, Bratislava, 831 06) v originálnom balení, kompletný, nepoužívaný, iba odskúšaný a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník, pokiaľ tovar vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám a nie je poškodený. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

9 - Záručné podmienky

9.1. Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

9.2. Na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim

9.3. Záruka sa nevzťahuje na :

- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na reklamačnom tovare

- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebola dodržaná odborná montáž

- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou


10 - Ochrana osobných údajov

10.1. V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu AUTO+LPG, s.r.o. sa zaväzuje, že informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám a ani inak komerčne využívané.